2018


Release time:

2023-08-15

Establishment of Thermal Controller Production Base in Huai'an City, Jiangsu Province<br />-- Jiangsu Forjia Electric Appliance Co., Ltd<br />Establishment of Magnesium Bar Production Base in Huai'an City, Jiangsu Province<br />-- Jiangsu Kanger Electric Co., Ltd.

In Huaian City, Jiangsu Province, the establishment of thermal controller production base -- Jiangsu Forjia Electric Appliance Co., Ltd.
Establishment of Magnesium Bar Production Base in Huaian City, Jiangsu Province -- Jiangsu Kanger Electric Appliance Co., Ltd